Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Spacer po Namysłowie

Od początków do XV wieku. Miasto założono w XIII wieku. Prawa miejskie uzyskało w ok.  1249 roku. Na skutek zastawu poczynionego przez księcia Bolesława III Namysłów znalazł się w rękach Kazimierza Wielkiego (lata 1341-1348). W historii Namysłów zapisał się dzięki pokojowi, jaki zawarł Kazimierz Wielki z cesarzem Karolem Luksemburczykiem w 1348 r. Pokój ten przesądził o przynależności Śląska do Czech. Ożywienie handlu na drodze Wrocław - Kraków w XV wieku przyczyniło się do wzrostu znaczenia miasta pod względem handlowym. Głównym zajęciem mieszkańców miasta było wówczas rzemiosło, zwłaszcza sukiennictwo. W czasie wojny trzydziestoletniej miasto było oblegane i zdobyte przez Szwedów. Do wieku XVII Namysłów pełnił rolę pogranicznej warowni. W 1703 roku cesarz sprzedał dobra zamkowe zakonowi krzyżackiemu, który utrzymywał Komendę Namysłowską do sekularyzacji zakonu w 1810 roku. Po bitwie Napoleona pod Lipskiem w Namysłowie przebywali jeńcy francuscy. Podczas II wojny światowej zlokalizowany był w Namysłowie podobóz obozu koncentracyjnego w Rogoźnicy. Od 1943 roku w Namysłowie działała Armia Krajowa. Na terenie miasta działał wówczas również poeta i publicysta łużycki Jan Skala, zastrzelony w styczniu 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej. Pochowany jest on w Dziedzicach koło Namysłowa. Po bitwie pod Smarchowicami Śląskimi 21 stycznia 1945 roku do Namysłowa wkroczyła Armia Radziecka. Po wojnie do powiatu namysłowskiego przybywali repatrianci ze wschodnich kresów    Rzeczpospolitej. Natomiast do końca września 1947 roku wysiedlono do Niemiec około 6.500 Niemców z terenu miasta i powiatu Namysłowskiego.

 

 

Wjazdowa brama miejska zwana Krakowską wzniesiona w XIV wieku z monumentalną wieżą z XIV/XV w. (wysokość - 26 m.)

Mury miejskie, miejscami podwójne, z przepustami pojedynczymi i podwójnymi.

Gotycki kościół p.w. Św. Piotra i Pawła, wzniesiony w XV wieku w stylu gotyckim, trzynawowy, halowy. Całą wysokość naw zajmują wysmukłe okna z  kamiennymi przezroczami. Sklepienia naw są gwiaździste, żebrowane, przeskokowe. Kościół otacza dawny mur cmentarny z barokową bramą ozdobioną figurą św. Jana Nepomucena oraz dwoma aniołami. Kościół pofranciszkański, Obiekt wzniesiony w stylu gotyckim w XIV wieku, przebudowywany na styl barokowy w wieku XVII. Nawy kościoła są sklepione krzyżowo, prezbiterium jest gotyckie, żebrowane krzyżowo. W kościele znajduje się fragment barokowej polichromii. Obok kościoła zachował się budynek klasztorny.

Gotycki ratusz wzniesiony w centralnej części rynku w latach 1374-78. Wieża pochodzi z XIV wieku (jej wysokość - 57 m). w górnej części znajdują się cztery tarcze zegarowe. Hełm jest późnorenesansowy, zapewne z 1625 roku, baniasty, obity blachą, zwieńczony chorągiewką z datami 1625, 1839, 1895. Neorenesansowa fontanna z 1912-1913 r. z mosiężną figurką chłopca, autorstwa Paola Barona z Wrocławia. Nad sześcioboczną misą fontanny w zwieńczeniu kolumny ustawiona jest mosiężna figurka nagiego chłopca podtrzymującego prawą ręką delfina, a prawą wazę.

Gotycki zamek książęcy – wzmiankowany był po raz pierwszy ok. 1312 r. Początkowo był obiektem  rewnianym natomiast budowę obecnego rozpoczęto ok. 1360 roku na polecenie cesarza Karola IV. W wieku XVI zamek rozbudowano i wzniesiono bramę wjazdową z przedmurzem. Dawniej zamek był otoczony fosą. Ozdobą dziedzińca jest późnorenesansowa studnia z ok. 1600 r. Wśród jego właścicieli wymieniany jest nawet zakon krzyżacki. Obecnie mieści się w nim Browar  Namysłów.