Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Obsługa wniosków o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
(GEO-INFO i.Projektant)