Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Namysłowskiego

MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Namysłowskiego powstała na podstawie informacji uzyskanych z ankiet otrzymanych od organizacji pozarządowych.

 

Ankiety w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie: www.namyslow.pl, a w wersji papierowej u:
  • Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (I piętro, pok. nr 114)

Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest otwarta dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowana według procedur zawartych w Zarządzeniu Nr 30/09/2012 z dnia 17 września 2012 r.
Opracowanie i istnienie niniejszej „Mapy aktywności” ma pomagać w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czy społeczeństwa zaangażowanego w życie publiczne; ma być także bodźcem dla samych organizacji do zacieśnienia współpracy między sobą i z pozostałymi partnerami społecznymi: samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami.

„Mapa aktywności” ma być też źródłem wiedzy dla mieszkańców o funkcjonujących organizacjach pozarządowych na terenie Powiatu Namysłowskiego.
Aby dana organizacja została ujęta w „mapie” lub też aby umożliwić zmianę danych o organizacji wypisanej już w „mapę aktywności” należy:

  • zapoznać się z procedurami aktualizacji oraz
  • wypełnić „ankietę identyfikacyjną”.

1) DOCZarządzenie 17.09.2012.doc
ZARZĄDZENIE NR 30/09/2012 STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 17 września 2012r. w sprawie opracowania „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu namysłowskiego, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania.

2) WYKAZ STOWARZYSZEŃ:

  1. Fundacjenie zarejestrowano
  2. DOCOchotnicze Straże Pożarne[1].doc
  3. DOCStowarzyszenia_Kombatanckie[1].doc
  4. DOCStowarzyszenia_rejestrowe.doc
  5. DOCstowarzyszenia_zwykle_doc[1].doc
  6. Stowarzyszenia zarejestrowane decyzją Starosty
  7. Uczniowskie kluby sportowe

3) DOCAnkieta Identyfikacyjna.doc