Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 2015

mapa.jpeg 28 czerwca 2006 Rada Powiatu Namysłowskiego przyjęła Strategię Rozwoju Powiat Powiatu Namysłowskiego do roku 2015.

Strategia jest dokumentem określającym wizję Powiatu Namysłowskiego, a także  strategiczne cele i priorytety rozwoju Powiatu. Prace nad strategią rozpoczęły się w kwietniu roku 2006, początkowo jako warsztaty których celem miała być aktualizacja obowiązującej Strategii Rozwoju Wspólnoty Namysłowskiej.

Wizja rozwoju Powiatu Namysłowskiego

POWIAT NAMYSŁOWSKI JEST PODMIOTEM DĄŻĄCYM DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, TAK ABY NA POGRANICZU REGIONÓW BYĆ OBSZAREM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA, ATRAKCYJNYM DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  INTERESUJĄCYM POD WZGLĘDEM WYPOCZYNKU I REKREACJI, Z PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCYM SIĘ CENTRUM ADMINISTRACYJNYM, PRZEMYSŁOWYM I USŁUGOWYM W NAMYSŁOWIE

W czasie prac uznano, że zakres koniecznych do wprowadzenia zmian jest tak duży, że należy raczej mówić o budowie nowej strategii.
 
W oparciu o analizę słabych i silnych stron Powiatu Namysłowskiego, Strategia określa kierunki jego rozwoju Powiatu Namysłowskiego:
- rozwój sektora przedsiębiorstw,
- rozwój efektywnego rolnictwa i związanego z nim przetwórstwa,
- atrakcyjna turystyka i rekreacja,
- rozwój usług zdrowotnych,
- rozwój usług edukacyjnych.

Strategia jest bazą wyznaczającą kierunki rozwoju lokalnego i powinna być wykorzystywaną w procesie ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych nie tylko przez Starostwo Powiatowe, ale także przez gminy Powiatu Namysłowskiego nie posiadające własnych strategii rozwoju oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Namysłowskiego.

Aby zapoznać się z pełnym tekstem Strategii kliknij tutaj:
PDFStrategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2015 r.pdf

Wszelkie pytania dotyczące ze Strategią prosimy kierować do p. Wioletty Sochy-Kompały, Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju 77/4103 695 wew. 206,