Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Podstawowe informacje i adresy internetowe

polsko-czeskie centrum logo.jpeg

Podstawowe informacje i adresy internetowe

Istnieje pełna  liberalizacja handlu z Republiką Czeską z wyjątkiem niektórych pozycji towarowych, które  są przedmiotem ograniczeń importowych; warto sprawdzić wybraną pozycję w taryfie celnej, dostępnej na stronie internetowej czeskiego Ministerstwa Finansów.     

www.cs.mfcr.cz

Informacje o partnerze czeskim można uzyskać w ciągu kilku minut na podstawie wyciągu z rejestru handlowego dostępnego na stronie internetowej

www.justice.cz

Teksty podstawowych aktów prawnych (kodeks handlowy, prawo działalności gospodarczej) można znaleźć na stronie internetowej

www.onlinedata.cz

Informacje o ofertach współpracy można znaleźć na stronach internetowych

www.opolsku.info
www.zprostredkovani.cz

Szczegółowe informacje o Czechach można uzyskać na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Pradze ( WEH ) i Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie

www.weh.cz
www.filus.edu.pl/konsul

W sprawach „pierwszego kontaktu” można się zwrócić do WEH w Pradze (adres : Wydział Ekonomiczno-Handlowy przy Ambasadzie RP w Pradze, ul. Hradešinska 1931/58, 101 00 Praha 10,tel.: 0042/272 733 888, 271 732 342, fax: 271 735  442, e-mail: .) lub do Ostrawy (Wydział Ekonomiczno-Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, ul.Blahoslavova 4, 701 11 Ostrawa, tel./fax: 00420/596 120 460, e-mail: .) i uzyskać tam informacje z dostępnych baz danych. Należy przy tym jednoznacznie określić poszukiwany produkt lub producenta określonych wyrobów


Na terenie Ostrawy działa bardzo aktywnie Czesko-Polska Mieszana Izba Handlowa (ul.28. Října 112, 702 00 Ostrawa , tel.: 00420/596 612 230, fax: 596 612 231, e-mail: ), która również udziela informacji “pierwszego kontaktu”. Ponadto Izba organizuje spotkania, sympozja i prezentacje wyrobów. Zapewnia także polskim zleceniodawcom pomoc prawników, specjalistów i tłumaczy

 www.opolsku.cz

Izba Gospodarcza Republiki Czeskiej

www.komora.cz

Polskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wspiera działalność eksportową dla małych i średnich firm

www.mg.gov.pl.

Strony internetowe ministerstw i instytucji w Republice Czeskiej

Ministerstwo Obrony

www.army.cz

Ministerstwo Finansów  

www.mfcr.cz

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.justice.cz

Ministerstwo Przemysłu i Handlu
(rejestr podmiotów działalności gospodarczej)

www.mpo.cz

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mmr.cz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

www.mzv.cz

Ministerstwo Transportu

www.mdcr.cz

Ministerstwo Rolnictwa

www.mze.cz

Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

www.mpsv.cz

Ministerstwo Informatyki

www.micr.cz

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

www.mvcr.cz

Ministerstwo Środowiska Naturalnego

www.env.cz

Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wych.Fizycznego

www.msmt.cz

Ministerstwo Zdrowia

www.mzcr.cz

Ministerstwo Kultury 

www.mkcr.cz

Czeski Bank Narodowy

www.cnb.cz

Czeski Urząd Statystyczny

www.czso.cz

Inne

Przeglądarki internetowe:

www.seznam.cz
www.quick.cz
www.volny.cz
www.google.cz

Giełda roślinna w Brnie
Giełda handlowa Hradec Kralowe
Giełda towarowa Praga

www.pbb.cz
www.obhk.cz
www.kbp.cz

książka telefoniczna

www.zlatestranky.cz

Przeglądarki katalogowe:

www.inform.cz
www.firmy.cz
www.abc.cz
www.atlas.cz
www.axis4.cz

Informacje o targach i wystawach w RCz:

www.veletrhyavystavy.cz
www.expo.cz

Informacje o targach w Brnie

www.bvv.cz

Informacje o targach w Ostrawie

www.cerna-louka.cz

NIP unijny można sprawdzić na stronie

www.europa.eu.int

Oficjalny czeski portal wspierania przedsiębiorczości:

www.businessinfo.cz

Czechtrade uruchomił stronę , która oferuje zaopatrzenie z Czech, również w języku polskim.

Rysunek1.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG IIIA  Czechy-Polska 2004-2006