Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

O projekcie

polsko-czeskie centrum logo.jpeg

Uruchomienie Polsko-Czeskiego Centrum Doradztwa i Promocji Gospodarki możliwe było, dzieki dofinansowaniu, jakie Powiat Namysłowski uzyskal z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, Działanie 2.3. ”Rozwoj i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej”.

Partnerami w realizacji projektu są dwie instytucje w Czechach: Urząd Miejski w Hlucinie oraz Izba Gospodarcza w Jeseniku.

Łączna wartość projektu to 160 040 zł, w tym dofinansowanie z Programu INTERREG III A  stanowić będzie 75 % wartości projektu.

Celem projektu jest intensyfikacja powiązań gospodarczych pomiędzy firmami Powiatu Namysłowskiego i firmami z terenów czeskich partnerów: Hlucin i Jesenik.
Będzie on realizowany przez 15 miesięcy podczas, których zostanie podjętych szereg działań o charakterze promocyjno – doradczym m.in.:
- wydanie informatorów branżowych,
-organizacja „Mini – Targów”,
-świadczenie usług doradczych dla firm zainteresowanych współpracą transgraniczną.
Koordynacją projektu zajmie się nowo utworzone Polsko - Czeskie Centrum  Doradztwa i Promocji Gospodarki z siedzibą przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie.


Wszelkie pytania związane z projektem prosimy kierować do p. Wioletty Socha, Koordynatora Polsko - Czeskiego Centrum  Doradztwa i Promocji Gospodarki  077-410-36-95 wew. 203,

Rysunek1.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG IIIA  Czechy-Polska 2004-2006